Chung cuộc Bi Da phổ biến
Giao hữu quốc tê
The Masters
1
Giải vô địch vương quốc Anh
1

Tất cả các trận đấu hoàn toàn Bi Da

Giao hữu quốc tê
4