NBA
22 tháng 5, 2024

0:00

Boston Celtics - Indiana Pacers
Đội thắng (gồm hiệp phụ)
23 tháng 5, 2024

0:30

Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks
Đội thắng (gồm hiệp phụ)
WNBA
4