Phổ biến Bóng Quần
Quốc Tê
Black Ball Squash Open
Bắt đầu sau 39 phút nữa
Farag, Ali - Hesham, Mazen
Đội thắng

Th 2, 15 thg 4 17:30

Gawad, Karim Abdel - Asal, Mostafa
Đội thắng
Black Ball Squash mở rộng
2

Tất cả Bóng Quần

Quốc Tê
4