Sự Kiện Trực Tuyến
Cộng Hòa Séc / Czech Liga Pro
Trực tiếp
Ván thứ 2
9-90-1
Manhal Sr, Jan - Drastich, Michal
Đội thắng
Giao hữu quốc tế / TT Elite Series
Trực tiếp
Ván thứ 2
8-90-1
Linek, Adam - Zochniak, Jakub
Đội thắng