T20 Tri-Series Scotland, Hà Lan, Ai-len
22 tháng 5, 2024

15:00

Scotland - Hà Lan
Người thắng cuộc (gồm hiệp phụ)
T20 Series Anh vs Pakistan
1
T20I West Indies vs. South Africa
1
ODI Series England vs Pakistan, Women
1
T20 Series USA vs Bangladesh
1