Sắp Bắt Đầu
CS2
Bắt đầu sau 14 phút nữa
paiN Gaming - Amkal Esports
Đội thắng trận đấu - Twođường

Th 7, 18 thg 5 18:00

9z Team - Fluxo
Đội thắng trận đấu - Twođường

Th 7, 18 thg 5 18:00

Metizport - Ninjas in Pyjamas
Đội thắng trận đấu - Twođường

Th 7, 18 thg 5 18:00

Galorys - ODDIK
Đội thắng trận đấu - Twođường

Th 7, 18 thg 5 18:00

GUN5 Esports - NOM eSports
Đội thắng trận đấu - Twođường

Th 7, 18 thg 5 18:30

Team Liquid - OG
Đội thắng trận đấu - Twođường

Th 7, 18 thg 5 19:00

NRG Esports - Party Astronauts
Đội thắng trận đấu - Twođường

Th 7, 18 thg 5 20:30

Team Solid - Case Esports
Đội thắng trận đấu - Twođường

Th 7, 18 thg 5 21:00

RED Canids - ODDIK
Đội thắng trận đấu - Twođường

Th 7, 18 thg 5 22:00

M80 - Nouns
Đội thắng trận đấu - Twođường