Sắp Bắt Đầu
Mobile Legends

CN, 19 thg 5 2:00

Bleed Esports - HomeBois SG
Đội thắng trận đấu - Twođường

CN, 19 thg 5 4:30

Evil - Vanguard Esports
Đội thắng trận đấu - Twođường

CN, 19 thg 5 7:00

RSG Singapore - Exco Esports
Đội thắng trận đấu - Twođường

CN, 19 thg 5 8:00

AURA Fire - ALTER EGO
Đội thắng trận đấu - Twođường

CN, 19 thg 5 9:30

Asteris - Team Flash
Đội thắng trận đấu - Twođường

CN, 19 thg 5 11:00

ONIC Esports - EVOS Glory
Đội thắng trận đấu - Twođường

CN, 19 thg 5 13:50

Rebellion Esports - Geek Fam ID
Đội thắng trận đấu - Twođường

Th 5, 30 thg 5 7:00

Todak - King Empire
Đội thắng trận đấu - Twođường

Th 5, 30 thg 5 11:00

RSG Malaysia - Team HAQ
Đội thắng trận đấu - Twođường