Sắp Bắt Đầu
Overwatch

Th 7, 18 thg 5 19:30

Winthrop University - St. Clair College
Đội thắng trận đấu - Twođường

Th 7, 18 thg 5 21:00

Northwood University - Maryville University
Đội thắng trận đấu - Twođường

Th 5, 30 thg 5 21:00

Spacestation Gaming - Students of the Game
Đội thắng trận đấu - Twođường

Th 5, 30 thg 5 21:00

Crazy Raccoon - M80
Đội thắng trận đấu - Twođường

Th 5, 30 thg 5 21:00

Toronto Defiant - Twisted Minds
Đội thắng trận đấu - Twođường

Th 5, 30 thg 5 21:00

Team Falcons - ENCE
Đội thắng trận đấu - Twođường